W związku ze zbliżającym się terminem płatności za odpady komunalne (do 15 lutego) przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Damnica, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o obowiązku jej złożenia. Miejsce złożenia deklaracji Urząd Gminy w Damnicy, pokój Nr 13.