Mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i życie mieszkańców Gminy Damnica, członków komisji wyborczych i urzędników w związku z epidemią COVID – 19 zająłem w sprawie wyborów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020r. stanowisko zawarte w piśmie Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego
do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Damnica
Andrzej Kordylas