Koncert Sinfonia Baltica w kościele w Damnie – 14.10.2015 – w ramach projektu „Koncerty edukacyjne dla dzieci i dorosłych z Powiatu Słupskiego” realizowanego wspólnie z Gminą Damnica.