O nowych funkcjach wsi debatowano między innymi w Damnicy w ramach w XXXIV Seminarium Geografii Wsi.

Dyrekcja Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku  zorganizowała XXXIV Seminarium Geografii Wsi w ramach uświetnienia obchodów 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Seminarium odbywało się w dniach 7 – 8 czerwca i dotyczyło tematu „Nowe funkcje wsi”. 2-dniowe seminarium odbywa się od ponad 30 lat w różnych ośrodkach naukowych kraju. W pierwszym dniu odbyły się się sesje plenarne, z kolei w piątek 08 czerwca odbyła się sesja terenowa. – Przemiany jakie zachodzą na obszarach wiejskich a zwłaszcza przemiany funkcjonalne terenów wiejskich i miejscowości wiejskich są niezwykle ciekawym blokiem problemów badawczych z zakresu zasobów środowiskowych, użytkowania ziemi, kierunków produkcji rolnej, struktury gospodarstw, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, przemian sieci osadniczych i komunikacyjnych – mówi dr hab. prof. nadz. Iwona Jażewicz. W ramach sesji terenowej naukowcy odwiedzili m.in. Dolinę Charlotty, Redzikowo, Damnicę, Potęgowo, Gardnę Wielką i Rowy.

W Damnicy spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji i Kultury i dotyczyło nowych funkcji gminy popegeerowskiej. Wszystkich gości przywitała maskotka „Damniś” wprowadzając sympatyczną atmosferę.

Grzegorz Gurłacz przybliżył istotę kultury i kierunki jej rozwoju. Nie zabrakło także krótkiego występu Kapeli z Gminy Damnica. Goście obejrzeli reportaż o przemianach w naszej gminie.

Wójt Grzegorz Jaworski przedstawił przemiany jakie dokonały się w ostatnich dekadach, które były wynikiem transformacji ustrojowej. Nie zabrakło historycznego obrazu gminy. Były też odniesienia do współczesności i obecnego wizerunku gminy. Naukowcy zadawali wiele pytań dotyczących transformacji i problemów z jakimi borykała się Gmina Damnica w okresie przemian. – Jesteśmy pod wielkim wrażeniem jak gmina Damnica zmieniła się na przestrzeni tych lat. Bardzo dziękujemy za konferencję – podsumowała prof. Iwona Jażewicz. Goście otrzymali pamiątkowe publikacje i płyty Kapeli z Gminy Damnica.