Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został  konkurs „Iluminacja świąteczna na terenie gminy Damnica” ogłoszony w dniu 11 grudnia 2019 roku.
Konkurs miał na celu pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji świąteczno-noworocznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych.
Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja konkursowa na podstawie dostarczonych zdjęć przeprowadziła ocenę zgłoszonych iluminacji pod względem estetycznym biorąc pod uwagę następujące kryteria: ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych dekoracji, pomysłowość i oryginalność kompozycji.
W wyniku dokonanej oceny, nagrodzone zostały dwie iluminacje świąteczne, zgłoszone przez Pana Marcina Wasiura i Panią Martę Gil. W ślad za wyróżnieniem przyznane zostały nagrody w postaci kart podarunkowych, w wysokości 100 zł.
Serdecznie gratulujemy osobom wyróżnionym. Artystyczne wykonanie dekoracji świetlnych przez naszych mieszkańców niewątpliwie przyczyniło się do stworzenia wyjątkowego klimatu świątecznego w gminie Damnica.
Po odbiór nagród  serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy Damnica, w godzinach pracy Urzędu.