Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” organizowana przez Województwo Pomorskie. Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi; poprawa jakości życia na wsi; podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich; aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

oraz przekazanie informacji na ich temat.

Tegoroczne zmagania odbywały się będą w dwóch kategoriach:

I „Wieś” – udział mogą brać wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach konkursu

II „Zagroda” – udział mogą brać zagrody rolnicze (siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Gminy Damnica do 29 marca 2019 r. karty zgłoszenia.

karty zgłoszenia oraz  regulamin pod linkami :

I „WIEŚ”

II „ZAGRODA”

REGULAMIN KONKURSU

Zachęcamy sołectwa oraz indywidualne gospodarstwa rolne do udziału w konkursie.