Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Zabytki powiatu słupskiego”

Do udziału w konkursie przystąpić mogą wyłącznie uczniowie szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VI  z terenu powiatu słupskiego. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV-VI. Prace konkursowe należy złożyć/dosłać (za pośrednictwem szkoły) na adres organizatora

Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku,

ul. Szarych Szeregów 14B,

76-200 Słupsk,

najpóźniej do dnia 15 listopada  2016 roku.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi farbami na papierze. Rodzaj farb dowolny. Format prac nie może być większy niż A3.

Nagrody w konkursie będą mieć charakter rzeczowy i będą przyznawane za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej. Łączna wartość nagród to 1000 zł.