W lipcu br. ogłoszony został przez Gminną Radę Seniorów w Damnicy Konkurs „Srebrne serce”.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i zaangażowania społecznego osób starszych – najbardziej aktywnych seniorów z terenu Gminy Damnica, działających na rzecz środowiska i pobudzania innych seniorów do działań.

Tegoroczna edycja wyłoniła laureatów:

I miejsce – Ryszard Zieliński
II miejsce – Ryszard Kosk
III miejsce – Jan Wiśniewski

Wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy Damnica, gdzie Laureatom statuetki ,,Srebrne Serce” oraz dyplomy i karty podarunkowe wręczył Wójt Gminy Andrzej Kordylas.

Wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy wytrwałości w realizacji przyszłych zamierzeń.