Od września w naszej gminie trwał konkurs ,,Srebrne Serce” promujący aktywność seniorów
i ich zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. W czwartek 28 listopada podczas Sesji Rady Gminy Damnica, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Damnicy Zdzisław Kwaśniewski odczytał protokół jury konkursu. Laureatami zostali:
I miejsce – Lidia Mędrkiewicz
II miejsce – Krystyna Maniszewska
III miejsce – Zdzisława Szumna
Wyróżnienie otrzymała Wiesława Kotłowska.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk wójta  Andrzeja Kordylasa oraz przewodniczącego rady gminy Kazimierza Koziny statuetki ,,Srebrne Serce” oraz dyplomy i karty podarunkowe. Nie zabrakło także kwiatów i słodkiego akcentu od przewodniczącego rady seniorów. Wszystkim laureatom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i życzymy wytrwałości w realizacji przyszłych zamierzeń.