Gminna Rada Seniorów w Damnicy oraz Opiekun Wolontariatu w Damnicy

zapraszają do udziału w konkursie „Srebrne Serce”

Celem konkursu jest promowanie aktywności seniorów,  ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej, oraz wytypowanie najbardziej zaangażowanych seniorów w Gminie Damnica.

Kandydatem na Najbardziej Aktywnego Seniora – może być każdy Senior (w wieku 60+), mieszkający na terenie Gminy Damnica, posiadający obywatelstwo polski.

DO POBRANIA :

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

formularze zgłoszeniowe dostępne również w GOPS w Damnicy oraz w CEiK w Damnicy

ZGODA KANDYDATA

załącznik do regulaminu

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Urzędzie Gminy w Damnicy. Termin składania zgłoszeń upływa 8 listopada br.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i statuetki, które wręczone zostaną podczas Sesji Rady Gminy Damnica w listopadzie br.