Wójt Gminy Damnica ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących dokonania podziału sołectwa Świecichowo i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:

  • Sołectwa Świecichowo, obejmującego obszar miejscowości Świecichowo
  • Sołectwa Mrówczyno, obejmującego obszar miejscowości Mrówczyno

Termin konsultacji : od 7 stycznia 2019r. do dnia 31 stycznia 2019r. Mieszkańcy miejscowości: Świecichowo i Mrówczyno, posiadający czynne prawo wyborcze w dniu 03 stycznia 2019r. mogą wypowiedzieć się w przedmiocie konsultacji poprzez opinie, wnioski, wypełniony formularz ankiety konsultacyjnej.

Ankiety dostępne są w

-punkcie obsługi mieszkańca

-u sołtys sołectwa Świecichowo

-w punkcie handlowym w miejscowości Świecichowo

– do pobrania ze strony

 

Ogłoszenie – konsultacje społeczne