Wójt Gminy Damnica ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów dla tworzonych sołectw:

  1. Sołectwa Świecichowo, obejmującego obszar miejscowości Świecichowo
  2. Sołectwa Mrówczyno, obejmującego obszar miejscowości Mrówczyno

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

Od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 14 lutego 2019 r.

Mieszkańcy  miejscowości: Świecichowo i Mrówczyno, mogą wypowiedzieć się w przedmiocie konsultacji poprzez opinie, wnioski, wypełnienie formularza ankiety konsultacyjnej.

Formularz ankiety dostępny pod linkiem, w punkcie obsługi mieszkańca, u sołtysa sołectwa Świecichowo oraz  na stanowisku obsługi Rady Gminy.

Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji oraz wypełnione formularze ankiet należy złożyć w formie papierowej w punkcie obsługi mieszkańca, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, w terminie do dnia 14 lutego 2019 r.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do  publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.