Za kontakt z przedstawicielami mediów z ramienia Urzędu Gminy Damnica odpowiada:

zastępca wójta Grzegorz Kiczmachowski

Kontakt w godzinach pracy Urzędu Gminy:

tel. 059 848 44 39

e-mail: zastepcawojta@damnica.pl

Oficjalne wnioski o udzielenie informacji publicznej, składane drogą elektroniczną, prosimy kierować na adres e-mail: ug@damnica.pl