Urząd gminy

 • ul. Górna 1, 76-231 Damnica
 • Urząd funkcjonuje w dni robocze w godzinach:
 • poniedziałek:               od 730 do 1630
 • wtorek – czwartek:    od 730 do 1530
 • piątek:                           od 730 do 1430.
 • tel. +48 59 848 44 31
 • tel. +48 59 848 44 32  (USC)
 • fax +48 59 848 44 35
 • NIP: 839-29-19-758
 • REGON: 000534902
 • Godziny otwarcia kasy:
 • poniedziałek: 8.00 – 15.00
  wtorek: 8.00 – 14.00
  środa: 8.00 – 14.00
  czwartek: 8.00 – 14.00
  piątek: 8.00 – 13.00

Stanowiska kierownicze

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
WÓJT GMINY Andrzej Kordylas +48 59 848 44 30
wojt@damnica.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI GMINNEJ

Grzegorz Kiczmachowski +48 59 848 44 30
zastepcawojta@damnica.pl

SKARBNIK

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO

Joanna Michalska +48 59 848 44 45
skarbnik@damnica.pl
SEKRETARZ Izabela Rak +48 59 848 44 51
sekretarz@damnica.pl
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Halina Ambros +48 59 848 44 32
usc@damnica.pl
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Anna Konopa +48 59 848 44 30
sekretariat@damnica.pl
KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Joanna Jarominiak +48 59 848 44 49
inwestycje@damnica.pl
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Mariusz Mazerski +48 59 848 44 46
oin@damnica.pl
KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Piotr Zdun +48 59 848 44 31
kgop@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Referat finansowy

Kierownik referatu – Joanna Michalska

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Natalia Szefer +48 59 848 44 34
ksp@damnica.pl
DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT Marzena Góralska +48 59 848 44 52
ksp@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Marzena Krystosik +48 59 848 44 43
ks@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC Katarzyna Sobisz +48 59 848 44 43
ks@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ Małgorzata Schulz +48 59 848 44 40
kasa@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Magdalena Stoltman +48 59 848 44 34
egzekucja@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Referat planowania przestrzennego i gospodarki gminnej

 Kierownik referatu – Grzegorz Kiczmachowski

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Magdalena Kondratowicz

Małgorzata Więcek

+48 59 848 44 41
ppsr@damnica.pl+48 59 848 44 50
planowanie@damnica.pl
DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA Kinga Szumejda +48 59 848 44 42
gospodarka@damnica.pl
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA,
GOSPODARKI ODPADAMI I CZYSTEGO POWIETRZA
Bogumiła Obert +48 59 848 44 42
srodowisko@damnica.pl

 

 

 

 

Samodzielne stanowiska

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH Joanna Wojtczyk +48 59 848 44 38
oswiata@damnica.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Jerzy Krauczunas +48 59 848 44 52
iodo@damnica.pl
DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Marek Mroczek +48 59 848 44 52
kontrola@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Referat organizacyjny

Kierownik referatu – Izabela Rak

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU Anna Konopa +48 59 848 44 30
sekretariat@damnica.pl
DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – CENTRALA Katarzyna Dąbrowska

+48 59 848 44 31

ug@damnica.pl

DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Łukasz Śmielak +48 59 848 44 37
informatyk@damnica.pl
DS. OBSŁUGI RADY GMINY Barbara Imińska +48 59 848 44 48
rada@damnica.pl
DS.  KADR

Joanna Zdun

w zastępstwie Danuta Kocimska

+48 59 848 44 38
kadry@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Kierownik referatu – Joanna Jarominiak

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Adam Nowakowski +48 59 848 44 49
ue@damnica.pl
DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA Paulina Musiał +48 59 848 44 44
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Martyna Licow +48 59 848 44 44
zp@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail