Urząd gminy

  • ul. Górna 1,76-231 Damnica
  • Czynny od poniedziałku do piątku
  • od 7:30 do 15:30
  • tel. +48 59 848 44 31
  • tel. +48 59 848 44 32  (USC)
  • fax +48 59 848 44 35
  • NIP: 839-29-19-758
  • REGON: 000534902

Stanowiska kierownicze

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
WÓJT GMINY Grzegorz Jaworski +48 59 848 44 31
wojt@damnica.pl
SEKRETARZ Andżelika Harmacińska +48 59 848 44 39
sekretarz@damnica.pl
SKARBNIK Urszula Perkowska +48 59 848 44 45
skarbnik@damnica.pl
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Halina Buchholz +48 59 848 44 32
usc@damnica.pl
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Joanna Wojtczyk +48 59 848 44 46
oswiata@damnica.pl

 

Referat finansowy

Kierownik referatu – Skarbnik Urszula Perkowska

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Danuta
Cybula
+48 59 848 44 34
ksp@damnica.pl
PODINSPEKTOR
D/S WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT
Marzena
Szumejda
+48 59 848 44 34
ksp@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Marzena
Bartłomiejczyk
+48 59 848 44 43
ks@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJI PŁAC
Alina Kwiatkowska-Sipta +48 59 848 44 43
ks@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ
Małgorzata Schulz +48 59 848 44 40
kasa@damnica.pl
PODINSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Zofia
Kostrzewa
+48 59 848 44 52
egzekucja@damnica.pl

 

Stanowiska samodzielne

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
INSPEKTOR
D/S OBSŁUGI SEKRETARIATU
Monika Zagórowska +48 59 848 44 31
ug@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S INWESTYCJI I BUDOWNICTWA
Joanna Jarominiak +48 59 848 44 49
inwestycje@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Marta Młynarczyk +48 59 848 44 41
ochrona@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
Maria Boryła +48 59 848 44 50
gospodarka@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Ludmiła Wiczkowska +48 59 848 44 49
ue@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S OŚWIATY
Joanna Wojtczyk +48 59 848 44 46
oswiata@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S OBSŁUGI RADY GMINY I OBRONY CYWILNEJ
Barbara Imińska +48 59 848 44 42
rada@damnica.pl
GŁÓWNY SPECJALISTA
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
(Kontakt z mediami)
Paweł Lewandowski +48 59 848 44 48
+48 727 412 704
zp@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S ADMINISTROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I KADR
Izabella Tomala +48 59 848 44 44
kadry@damnica.pl
GŁÓWNY SPECJALISTA
D/S OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
Tomasz Sipajło +48 59 848 44 33
informatyk@damnica.pl
INSPEKTOR
D/S OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI ODPADAMI
Bogumiła Obert +48 59 848 44 44
srodowisko@damnica.pl