Urząd gminy

  • ul. Górna 1, 76-231 Damnica
  • Urząd funkcjonuje w dni robocze w godzinach:
  • poniedziałek:               od 730 do 1630
  • wtorek – czwartek:    od 730 do 1530
  • piątek:                           od 730 do 1430.
  • tel. +48 59 848 44 31
  • tel. +48 59 848 44 32  (USC)
  • fax +48 59 848 44 35
  • NIP: 839-29-19-758
  • REGON: 000534902

Stanowiska kierownicze

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
WÓJT GMINY Andrzej Kordylas +48 59 848 44 30
wojt@damnica.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY Grzegorz Kiczmachowski +48 59 848 44 30
zastepcawojta@damnica.pl
SEKRETARZ +48 59 848 44 51
sekretarz@damnica.pl
SKARBNIK Joanna Michalska +48 59 848 44 45
skarbnik@damnica.pl
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Halina Buchholz +48 59 848 44 32
usc@damnica.pl
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Izabela Rak +48 59 848 44 51
kro@damnica.pl
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO Izabela Rak +48 59 848 44 51
kro@damnica.pl

PEŁNOMOCNIK DS. PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJI

SPORTU I TURYSTYKI

Kamil Patynowski +48 59 848 44 37
fundusze@damnica.pl
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Mariusz Mazerski +48 59 848 44 46
iodo@damnica.pl
KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Piotr Zdun +48 59 848 44 46
kgop@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Referat finansowy

Kierownik referatu – Skarbnik Joanna Michalska

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Natalia Szefer +48 59 848 44 34
ksp@damnica.pl
DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT Marzena
Góralska
+48 59 848 44 34
ksp@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Marzena
Krystosik
+48 59 848 44 43
ks@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC Katarzyna Sobisz +48 59 848 44 43
ks@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ Małgorzata Schulz +48 59 848 44 40
kasa@damnica.pl
DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Kalina Hewusz +48 59 848 44 44
egzekucja@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Stanowiska samodzielne

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Grzegorz Kiczmachowski +48 59 848 44 39
zastepcawojta@damnica.pl
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I SPRAW SPOŁECZNYCH Martyna Licow w zastępstwie Danuta Kocimska +48 59 848 44 44
zp@damnica.pl
DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA Joanna Jarominiak +48 59 848 44 49
inwestycje@damnica.pl
DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Jolanta Rekowska +48 59 848 44 50
planowanie@damnica.pl
DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA Kinga Szumejda +48 59 848 44 42
gospodarka@damnica.pl
DS. OŚWIATY Joanna Wojtczyk +48 59 848 44 38
oswiata@damnica.pl
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI ODPADAMI
Bogumiła Obert +48 59 848 44 42
srodowisko@damnica.pl
DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zdzisław Kołtuniak +48 59 848 44 52
iodo@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Referat organizacyjny

Kierownik referatu – Izabela Rak

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU Anna Konopa +48 59 848 44 30
sekretariat@damnica.pl
DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – CENTRALA

Krzysztofa Ziarno

w zastępstwie Zofia Kostrzewa

+48 59 848 44 31

ug@damnica.pl

DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Łukasz Śmielak +48 59 848 44 52
informatyk@damnica.pl
DS. OBSŁUGI RADY GMINY Barbara Imińska +48 59 848 44 48
rada@damnica.pl
DS.  KADR

Joanna Zdun

w zastępstwie Krzysztofa Ziarno

+48 59 848 44 38
kadry@damnica.pl

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail

Biuro pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail
DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Adam Nowakowski +48 59 848 44 49
ue@damnica.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel/ e-mail