W ubiegły piątek 25 stycznia br., odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego zorganizowany przez Starostę Słupskiego Pawła Lisowskiego oraz Panią Burmistrz Kępic Magdalenę Majewską. Nasza gmina była reprezentowana przez Wójta Pana Andrzeja Kordylasa i Zastępcę Wójta Pana Grzegorz Kiczmachowskiego. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Sobótka w Obłężu. Celem konwentu była prezentacja nowo wybranych władz samorządowych oraz instytucji działających na terenie powiatu, ze wskazaniem obszarów współpracy.