Ustka: Wójtowie podsumowali rok 2009.

W dniu 17 grudnia br. w Ustce odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Słupskiego pod przewodnictwem starosty Sławomira Ziemianowicza.
Pierwszą godzinę spotkania burmistrzowie i wójtowie spędzili wspólnie z członkami Powiatowej Rady Zatrudnienia i jej szefem, wicestarostą Andrzejem Burym. Wysłuchali i przedyskutowali temat usług i narzędzi aktywizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, który zreferował i wyjaśniał dyrektor PUP Janusz Chałubiński.
Następnie zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku podinspektor Tomasz Majkowski przedstawił aktualny stan porządku publicznego na terenie powiatu słupskiego i prognozy w tym względzie na przyszły rok.
Również o bezpieczeństwie mieszkańców powiatu, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, mówił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej brygadier Andrzej Gomulski, który przedstawił też stosowne wnioski i zadania pokontrolne dla jednostek OSP i samorządów. Projekt pn. Oś Priorytetowa 7, dotyczący ochrony zdrowia i systemu ratownictwa zaprezentował naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności starostwa Jan Fąfara.
Starosta S. Ziemianowicz nakreślił kierunki działania Powiatu w związku z przejęciem Zakładu Usług Wodnych. Z tym tematem korespondowała prezentacja multimedialna przedstawiciela firmy Złote Runo z Warszawy, dotycząca zarządzania (kontrolowania i oszczędzania) zasobami wody w oparciu o najnowsze światowe technologie.
Wszystkie omawiane, oparte na prezentacjach tematy były niezwykle frapujące, o czym świadczyła ożywiona dyskusja samorządowców po każdym z nich.

Obrady, jak zwykle, zamyka wymiana poglądów na tzw. sprawy różne, których w każdym samorządzie jest niemało, a wiele z nich dotyka wszystkich w równym stopniu. Nie sposób ująć tego w krótkiej informacji, ale za przykład niech posłuży problem nie najlepszych relacji pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a rolnikami i urzędami poszczególnych gmin.

Stąd narodził się wniosek o zwołanie przez starostę specjalnego spotkania z udziałem szefa centrali tej instytucji i sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke, na początku przyszłego roku.

Konwent zwieńczyło spotkanie opłatkowe samorządowców z obradującymi równolegle członkami Powiatowej Rady Zatrudnienia.