Rozpoczęły się prace modernizacyjne drogi powiatowej na odcinku 1,7 km w miejscowości Łebień. W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona z 3,5 m do 5 m oraz zostanie nałożona warstwa bitumiczna na całej jezdni. Zostaną także wykonane obustronne pobocza. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Gminy Damnica oraz Powiatu Słupskiego przy 50 % udziale. Termin wykonania inwestycji został ustalony na 15 września 2013 r.