Zakończyły się wszystkie prace modernizacyjne drogi powiatowej na odcinku 1,7 km w miejscowości Łebień. W ramach inwestycji jezdnia została poszerzona z 3,5 m do 5 m oraz została nałożona warstwa bitumiczna na całej jezdni. Inwestycja sfinansowana jest ze środków Gminy Damnica oraz Powiatu Słupskiego przy 50 % udziale.
Dzięki remontowi znacząco wzrosło bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz mieszkańców Łebienia.