ŁEBIEŃ- wieś nazwy historyczne :  Lubun(1281), Labuhn(1294), Lebun, Labbuhn(1313), Lubona(1329), Labene(1484), torLebbene(1523). Labehn(1654);

Nazwa o niejasnej etymologii; na terenie Pomorza Środkowego występuje 6 nazw wsi od podstawy>lab-<, w różnych formach obocznych,
które można odczytać jako >Łab-<. Być może nazwy te wywodzą się od łaba/łapa (dial,łaba to noga zwierzęcia, łabaj-wielki pies); inną etymologię podaje W.Iwicki; niem.Labehn. Pierwsza wzmianka o wsi występuje w dokumencie wystawionym przez księcia MszczujaII(Mestwina) dla klasztoru w Kołbaczu,
w którym zatwierdza darowizny na jego uposażenie. Według historii rodu Zitzewitzów majątek  później miał należeć do nich, ale w 1517roku jako właściciele wzmiankowani są Wejherowie. W 1690 roku wdowa po Peterze von Weiher sprzedała dobra, a wykupił je Joachim Ernst von Grumbkow. W XVIII 124 Wieku pozostawał w rękach von Zitzewitzów. Oni też wybudowali w Łebie -niu pałac. Według raportu Brüggemanna we wsi był folwark, dwa młyny -w tym jeden zbożowy -nad Łupawą, karczma, istniał też nowy folwark nazywany Friedrichshof, łącznie 24 dymy. Dobra łebieńskie jeszcze kilkakrotnie zmieniały właścicieli, aby ostatecznie poprzez małżeństwo, przejść w ręce von Kleistów. Ostatnimi panami majątku byli kolejno imiennicy, dwaj Leopoldowie von Kleist. Stara aleja z drzewami liczącymi ponad 200 lat.

 

 

Źródło : Świetlicka Alicja; Wisławska Elżbieta „Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego : przewodnik bibliograficzny.
Bibliografia: CzerwińskiB.: Słupsk  i okolice; IwickiW.: Toponimia byłego…; PagelK.- H; Der Landkreis Stolp…; Rzetelska-FeleszkoE „ DumaJ.; Dawne słowiańskie.