24Każdego roku, już od siedmiu lat, uczniowie klas pierwszych gimnazjum z Zespołu Szkół w Damnicy, oraz zaproszeni w tym roku goście z Urzędu Gminy w Damnicy: Halina Buchholz i Paweł Lewandowski, wzięli udział w obchodach rocznicy bitwy pod Mianowicami. 18 marca 1807 roku miała miejsce potyczka pomiędzy wojskami polskimi walczącymi u boku Napoleona a oddziałami pruskimi.
W czwartek, 19 marca 2009r. odbyła się kolejna już lekcja historii w terenie, którą przygotowała Katarzyna Dzitko-Nawrocka. Celem lekcji było zapoznanie nowych gimnazjalistów z ciekawymi wydarzeniami sprzed ponad dwóch wieków. Zajęcia prowadzone poza szkołą są atrakcyjną formą lekcji, które w naoczny sposób przybliżają historię najbliższej okolicy. Uczniowie złożyli pod pomnikiem wiązankę kwiatów i zapalili znicze oddając hołd poległym. Kilka lat temu Zespół Szkół w Damnicy ufundował tablicę informacyjną , która kilkakrotnie była dewastowana. -Myślę, że poznanie prawdziwej historii tego miejsca i zmian świadomości mieszkańców okolicy pozwoli uniknąć bezmyślnego niszczenia tablicy i obelisku, który do niedawna utożsamiany był z bezimiennym niemieckim pomnikiem – zaznaczył Andrzej Kordylas, dyrektor szkoły.
Dokładnie 202 lata temu, 18 marca 1807 roku o godz.8 rano 80-osobowy oddział pruskiej kawalerii majora Schilla pojawił się znienacka pod wsią Mianowice. Zaatakował on polskie straże i napadł na główne siły zakwaterowane w Zagórzycy. We wsi wywiązała się bitwa , która toczyła się między domami i ogrodami. W końcu wycofujący się oddział polskiego pospolitego ruszenia został rozbity przez pruską jazdę po zachodniej stronie szosy z Mianowic do Zagórzycy – dokładnie naprzeciwko miejsca, gdzie obecnie stoi obelisk upamiętniający tą bitwę. Według źródeł pruskich zginęło 30 Polaków , 20 zostało ciężko rannych a 7 trafiło do niewoli. Z kolei źródła polskie podają że poległo w tym miejscu 5 Polaków i 7 koni. Zabitych pochowano prawdopodobnie na cmentarzu w Zagórzycy.
Pamiątkowy obelisk powstał dzięki staraniom Związku Weteranów z Zagórzycy. Wspomogli go rolnicy z Karżniczki, którzy w lesie znaleźli wielki głaz narzutowy. Był on tak wielki , że trzeba go było rozsadzić na 2 części, które ważyły ponad 20 ton.
We wrześniu 1910 roku , z okazji 600-lecia Słupska miasto odwiedziła niemiecka para cesarska. Cesarzowa Augusta Wiktoria po uroczystościach w mieście wzięła udział w odsłonięciu obelisku upamiętniającego bitwę pod Mianowicami. Głaz wieńczyła wówczas figurka orła ufundowana przez starostę słupskiego Bruninga. W kamieniu wyryto napis :
„Dla upamiętnienia potyczki pod Mianowicami 18 marca 1807 roku , w której jazda Schilla zwyciężyła Polaków na żołdzie Napoleona, wzniesione przez Związek Weteranów, Zagórzyca 1910 roku”..
– Dla uczniów, którzy wzięli udział w terenowej lekcji historii to doskonały sposób na bliższe poznanie przeszłości regionu i okolicy. Wzrasta ich zainteresowanie szczegółami wydarzeń, mogą na własne oczy obejrzeć miejsca bitew i potyczek oraz mają możliwość oddania hołdu tym, którzy polegli walcząc o niepodległość ojczyzny- powiedziała Halina Buchholz, inspektor oświaty Urzędu Gminy w Damnicy.

Katarzyna Dzitko-Nawrocka