Ze środków Funduszu Sołeckiego w Łojewie zakupiono ogrodzenie na placu zabaw. Dzięki temu, najmłodsi mieszkańcy sołectwa, będą mogli bawić się bezpieczniej.