Damnica: Powstało lodowisko dla mieszkańców gminy. Atrakcji nie zabraknie.
W Damnicy powstało lodowisko. Zostało ono zlokalizowane na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego.– Dzięki uprzejmości Pani Wójt Marii Janusz, Pani Dyrektor SOSW Władysławy Hanuszewicz, Pana Adrzeja Kordylasa oraz strażaków z OSP Damnica powstało wspaniałe lodowisko dla mieszkańców. Mam nadzieję, że będą z niego korzystać i doskonale się bawić – mówi Zbigniew Zagórowski, sołtys Damnicy.