Kolejna nasza inwestycja została ukończona. Ulica Marii Konopnickiej w Damnicy zyskała nowy wygląd i funkcjonalność. Była to bardzo długo oczekiwana inwestycja, która pozwoli na komfortowe poruszaniu się po drodze, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo licznie odwożącym swoje dzieci do szkoły czy przedszkola rodzicom.
Przypomnijmy, zadanie polegało na budowie drogi z jezdną bitumiczną o szerokości 5 m i całkowitej długości 340 mb. Wykonano także jednostronny chodnik o szerokości od 1,8 m do 2 m z kostki betonowej, odwodnienie, miejsca postojowe, zatokę autobusową przy szkole, plac manewrowy dla pojazdów obsługujących szkołę, drogę dojazdową do przedszkola i żłobka, ustawiono oznakowanie i wykonano próg zwalniający.
Jest to pierwszy etap inwestycji. Kolejnym planowanym etapem będzie rozbudowa tej drogi polegająca na połączeniu jej bezpośrednio z drogą powiatową w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą do Osiedla Rybackiego.
Koszty kwalifikowane brutto dotyczące realizowanego zadania to 744 809,18 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 372 404,00 zł.