wieś w gminie Damnica. Manewitz (1575), Mahnwitz (1738); nazwa dwuznaczna: albo od nazwy osobowej Man z formantem -owić, albo nazwa rodowa
od nazwy osobowej Manowic; niem. Mahnwitz. Założyciel mianowickiej gałęzi rodu von Massow przejął Mianowice w 1555 roku. W 1738 r. zostały sprzedane przez Kaspara O. von Massow i dostały się w ręce rodziny von Zitzewitz. W 1784 roku we wsi był folwark, młyn wodny i 23 dymy. W 1812 roku ponownie zmieniły właściciela. Mianowice zakupił Christian Ludwig von Gottberg. Ostatnimi gospodarzami majątku, od 1928 roku, było rodzeństwo Ursula,
Klaus i Christa Schulz. We wsi kuźnia murowana z końca XIX wieku i park. Na północ od wsi, przy drodze do Zagórzycy, pomnik z granitowych głazów
dla upamiętnienia potyczki wojsk gen. Sokolnickiego z oddziałem pruskim w 1807 roku.

 

 

Materiał opracowany przez SP w Zagórzycy
Bibliografia: Iwicki W: Toponimia byłego…; Pagel K.-H: Der Landkreis Stolp…; Rzetelska-Feleszko E„ Dumaj.: Dawne słowiańskie…;