Dziękuję samorządom za wdrażanie reformy edukacji. Przed nami kolejne ważne zadania, w tym zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji – mówiła Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych była tematem konferencji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w piątek, 02 lutego odbyło się spotkanie szefowej resortu Anny Zalewskiej z przedstawicielami samorządów. W spotkaniu wziął udział także Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica.

Szkoła ma być nakierowana na ucznia i jego potrzeby zawodowe, ale musi być też elastyczna. Odpowiadać na potrzeby rynku i pracodawców – podkreśliła minister.

Finansowanie zadań oświatowych, zmiany w ustawie Karta Nauczyciela oraz funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych – to najważniejsze tematy dyskusji ministra z samorządowcami z województwa pomorskiego.

Źródło: MEN/PUW