W środę 17 lipca w Wąglikowicach odbył się Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania przeprowadzono dyskusję na temat roli i możliwości działania sołtysów w czasach współczesnych. Odbyła się też uroczysta msza święta a po niej część oficjalna
w której wzięli udział sołtysi oraz zaproszeni goście. Wśród nich była szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk i wielu innych.

Mocnym akcentem damnickim podczas imprezy były odznaczenia przyznane przez w/w resorty mieszkańcom naszej gminy, i tak: Zbigniew Zagórowski został uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę „Srebrnym Krzyżem Zasługi” oraz medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanym przez ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk przyznał dyplomy uznania „zasług na rzecz społeczności lokalnej wraz z podziękowaniem
za zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną” Anecie Kulesza z Łebienia, Renacie Drozd
z Sąborza, Andrzejowi Dziemiańczykowi z Łojewa oraz Ryszardowi Kosk i Pawłowi Obertowi z Damnicy. Ci dwaj ostatni ponadto zrobili wielką niespodziankę przybyłym gościom i tak wykonane przez nich rzeźby trafią do gabinetów Ministra Rolnictwa i Prezydenta RP.

Ale to jeszcze nie wszystko, bo na zakończenie uroczystości wystąpił damnicki zespół muzyczny zaproszony przez organizatorów do uświetnienia uroczystości. Koncert Kapeli z Gminy Damnica spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem i żywiołowymi reakcjami publiczności.

Podsumowując można by powiedzieć tylko jedno: Damnica – mała gmina o wielkich możliwościach!

pełna fotorelacja na stronie www.ceik.damnica.org