W dniu 01 sierpnia 2016 roku podpisano umowę na wykonanie modernizacji drogi Bobrowniki – Wiszno z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres prac obejmuje wykonanie drogi betonowej o długości 885 m i szerokości 3m.

Opis robót: W zakres wchodzą prace związane z wykonaniem koryta pod jezdnię, wykonanie podbudowy piaskowej o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni betonowej C25/30 o grubości 17cm.

Zgodnie z zapisami umowy, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca października 2016 r.