W czerwcu 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica, dz. 238/1″.

Zakres prac obejmuje wykonanie drogi betonowej o długości 590 m i szerokości 3m. W zakres wchodzą prace związane z wykonaniem koryta pod jezdnię, wykonanie podbudowy piaskowej o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni betonowej C25/30 o grubości 17cm. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartości 2,0%, pobocza z mieszanki piaszczysto-gliniastej obustronne, szerokości 0,5m.

Koszt inwestycji wynosi 125 900,00 zł. Gmina Damnica uzyskała dofinansowanie na to zadanie z budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie  53 243 zł.

Zdjęcia z przebiegu realizacji inwestycji: