Zadanie wykonywane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przeznaczonych  na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

– szczegółowy zakres robót: na odcinku 980 metrów profilowanie i zagęszczenie gruntu, wykonanie podbudowy o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 3m z betonu o grubości 17 cm, wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,5 m.

Całkowity koszt zadania 271  629,19 zł

Otrzymane wsparcie 109 773,00 zł.

 

Utwardzona droga poprawi możliwości komunikacyjne PKS do miejscowości Wiatrowo.