Rada Powiatu Słupskiego przegłosowała zmiany w budżecie, dzięki którym przekazano 200 000 zł
na  dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi powiatowej
Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice.

Podziękowania dla radnych powiatowych i dla:

– Starosty powiatu słupskiego – Paweł Lisowski

– Wicestarosty – Rafał Konon

oraz

– Wójta Gminy Potęgowo – Dawid Litwin

za wspólną inicjatywę drogi międzygminnej.