W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy realizował zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji hydroforni w Zagórzycy. Zamontowano urządzenia do uzdatniania wody, co wpłynie na poprawę jakości wody.