Zmniejszająca się liczba miejsc do pochówku na cmentarzu komunalnym w Damnicy, jak również włączenie części cmentarza do rejestru zabytków oraz liczne zapytania mieszkańców zainteresowanych powstaniem kolumbarium, spowodowało konieczność pochylenia się nad takim rozwiązaniem.

Dlatego od kwietnia br. trwają prace projektowe związane z budową kolumbarium na cmentarzu w Damnicy.

Pierwsza wersja koncepcji projektowej powstała w minione wakacje, jednak w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie otrzymaliśmy zgody na usytuowanie kolumbarium przy zabytkowej części cmentarza – obok głównego wejścia od strony remizy strażackiej.

W związku z tym zaproponowana została inna lokalizacja – przy nowej części cmentarza wzdłuż ogrodzenia. Projekt będzie zakładał powstanie ok. 80 nisz przeznaczonych na urny.

Na skutek powyższej zmiany, proces uzgodnień projektowych ruszył na nowo, dlatego w tym roku nie uda się zrealizować tej inwestycji, jednak na najbliższym posiedzeniu rady gminy zaproponowane zostanie radnym uwzględnienie budowy kolumbarium w budżecie na przyszły rok.