Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

trwa nabór na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KWESTIONARIUSZ