Podczas piątkowej sesji Rady Gminy Damnica głosowane były złożone przez Wójta Gminy projekty uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, jak również opłat za wywóz śmieci.

Radni byli zgodni co do złożonego przez Wójta Gminy Damnica wniosku, aby w związku z wysoką inflacją, z którą wszystkim nam przychodzi się mierzyć pozostawić wysokość podatków i opłaty śmieciowej na tym samym poziomie – bez wzrostu. Jest to wspólnie wypracowane stanowisko Wójta Gminy Damnica i Radnych.

Kondycja budżetu naszej gminy jest na tyle dobra, że dzięki pozyskiwanym rekordowym środkom zewnętrznym realizowanych jest coraz więcej inwestycji i to często bez konieczności dokładania środków gminnych, bowiem dofinansowania pokrywają blisko 100% wartości zadania. Tylko w ostatnim czasie pozyskaliśmy ponad 9 mln zł na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z Centrum Rehabilitacji Pocovidowej, jak również przebudowę dróg osiedlowych w Damnicy. Niedługo wcześniej pozyskane zostało 1,6 mln zł na kompleksową budowę drogi gminnej w Domaradzu wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi, jak również na budowę filii bibliotecznej w Karzniczce. Niedawno do użytku została oddana przebudowana ul. Konopnicka w Damnicy, która prowadzi zarówno do szkoły, przedszkola i będącego na ukończeniu budynku pierwszego żłobka w naszej gminie. Powstała nowo wybudowana przystań kajakowa w Damnie. Warto wspomnieć też o środkach na przebudowę drogi Karzniczka-Zagórzyca, czy też na budowę drugiego etapu drogi do Paprzyc, odcinka drogi Strzyżyno-Dąbrówka. Na te zadania również otrzymaliśmy finansowanie z zewnątrz. To tylko niektóre inwestycje z blisko 100% dofinansowaniem. Łączna wartość pozyskanych środków na przestrzeni ostatnich 3 lat to ponad 19 mln zł.

To wszystko pozytywnie wpływa na stan finansów gminy i pozwala na pozostawieniu dotychczasowych stawek podatku i opłaty śmieciowej na tym samym poziomie.