Centrum Edukacyjne Technik w Słupsku informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pt. ”Nie daj się wykluczyć”, realizowanego w ramach Działania 06.01. „Aktywna Integracja”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu są certyfikowane szkolenia zawodowe, 60-u osób bezrobotnych województwa pomorskiego – gminy:

Damnica,  Dębnica Kaszubska, Główczyce,  Kępice,  Potęgowo,  Smołdzino.

W ramach projektu dla osób bezrobotnych gwarantujemy:

Bezpłatne kursy i szkolenia

Stypendium stażowe (przez okres trwania kursu)

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Gwarancję zatrudnienia przez okres 3-6 mc.

plakat