Podczas sesji w dniu dzisiejszym, Rada Gminy obradowała nad projektem uchwały ws. podziału sołectwa Świecichowo i utworzenia dwóch odrębnych sołectw, tj. Świecichowa i Mrówczyna.
Przygotowanie przez Wójta Gminy projektu uchwały w tej sprawie było konsekwencją złożonego przez mieszkańców Mrówczyna wniosku w przedmiotowej sprawie. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których udział wzięło 41 osób – z czego za opowiedziało się 30 osób, przeciw 11.
Na skutek głosowania nad ww. projektem uchwały, informujemy iż sołectwo Mrówczyno nie powstanie.