Zakończyła się inwestycja polegająca na wykonaniu nowej drogi betonowej
łączącej m. Świecichowo i Wiatrowo.

jest to jedna z ważniejszych inwestycji mająca strategiczne znaczenie komunikacyjne.
Łączy bowiem północną część naszej gminy tworząc szlak komunikacyjny z miejscowości Świecichowo, Mrówczyno czy nawet Bięcino z miejscowościami Damno i Bobrowniki

droga została wykonana w technologii betonowej o podwyższonym standardzie, poza fragmentem, który został wykonany z kruszywa w związku z brakiem decyzji środowiskowej. Wiosną i ten fragment zostanie pokryty betonem towarowym.

W listopadzie zostanie uruchomiona linia PKS, która będzie przebiegała po nowo wybudowanej drodze, dzięki czemu mieszkańcy Wiatrowa będą mieli możliwość dojazdu do Słupska bez potrzeby udania
się na przystanek w Damnie.

Koszt przebudowanego odcinka to ok. 270 000 zł (980 mb), a długość całego odcinka drogi Świecichowo – Wiatrowo to ok. 2 km

dav