W Dąbrówce powstała nowa droga betonowa.
Odcinek 346 metrów utwardzonej nawierzchni wykonany przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy
poprawił stan bezpieczeństwa oraz estetykę wsi.