Informacje o projekcie skierowanym do mieszkańców powiatu słupskiego.

Mieszkasz w powiecie Słupskim, Chojnickim, Bytowskim, Człuchowskim ?

Masz co najmniej 30 lat ?

Jesteś osobą bez pracy ?

Projekt „ Nowa perspektywa dla przedsiębiorczych Pomorzan” jest skierowany właśnie do Ciebie !

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz dotacji na otwarcie własnej firmy i wsparcia w początkowym okresie jej prowadzenia.

W ramach projektu możesz otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnego biznesu:

  • 22 700 zł na utworzenie własnej działalności gospodarczej
  • Wsparcia finansowe przez pierwsze miesiące działalności na pokrycie kosztów ZUS
  • Szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • Specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Komplet materiałów szkoleniowych
  • Catering

Uczestnicy projektu:

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, mieszkające na terenach powiatu Słupskiego ( Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino) a także Chojnickiego, Bytowskiego, Człuchowskiego,

które mają co najmniej 30 lat, w ciągu ostatniego roku nie prowadziły działalności gospodarczej i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

kobiety

osoby z niepełnosprawnościami

osoby długotrwale bezrobotne

osoby o niskich kwalifikacjach

osoby powyżej 50 roku życia

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu

Słupsk ul. Wojska Polskiego 46 A

Aneta Kurzyńska

tel. 725 254 456

e-mail: biuro@nowaperspektywa.net

0001(9)