U W A G A !

przypominamy mieszkańcom gminy Damnica o konieczności złożenia nowych deklaracji ustalających wysokość opłaty
za odpady komunalne na 2021 rok

Nowe deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Damnica
w Biurze Obsługi Mieszkańca (BOM)

 

*Deklaracja może zostać również złożona za pośrednictwem skrzynki ePUAP- po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu średniego zużycia wody dla danej nieruchomości.