Rozpoczęły się prace nad modernizacją dróg gminnych.Jak każdego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy prowadzi prace związane z modernizacją odcinków dróg na terenie gminy. Drogi wykonywane są w systemie nawierzchni betonowej. Na zdjęciach przedstawiamy rozpoczęcie prac w miejscowości Paprzyce, gdzie powstanie odcinek o długości 270 m.