W czwartek, 28 września posadowiono nowe wiaty przystankowe.Na wniosek mieszkańców Damna i Bobrownik, posadowiono nowe wiaty przystankowe dla pasażerów komunikacji publicznej. 28 września firma przeprowadziła prace montażowe. W Bobrownikach ponadto zmieniono usytuowanie przystanku na bezpieczniejsze, po dokonaniu wizji lokalnej przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz policji.