Zakończyły się prace związane z budową nowego odcinka drogi betonowej w Starej Dąbrowie.Droga prowadzi do placu rekreacyjnego. Została zrealizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej  i współfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Na zdjęciach przebieg prac modernizacyjnych.