Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – ślubował Bronisław Bubnowski.Na sesji Rady Gminy Damnica, która odbyła się 09 lutego ślubowanie złożył nowy radny, który został wybrany w niedzielę (05 lutego) w wyborach uzupełniających. Radny Bronisław Bubnowski reprezentuje okręg wyborczy  nr 7, obejmujący Bobrowniki od nr 1 do 19 oraz miejscowość Skibin. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze od przewodniczącej Małgorzaty Schulz oraz po złożeniu ślubowania radni oraz goście uczestniczący w sesji powitali nowego radnego oklaskami. – Życzę owocnej pracy i wielu dobrych pomysłów dla naszej gminy – mówił Kazimierz Kozina, przewodniczący Rady Gminy.