Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza na uroczystość Jubileuszu 50-lecia, którego obchody odbędą się 24 Maja 2019 r. Będzie to okazja do przypomnienia historii Uczelni oraz podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania oraz późniejszego rozwoju. Zwieńczeniem uroczystości ma być Zjazd Absolwentów wraz z Balem Absolwentów.

Osoby chętne  do wzięcia udziału w jubileuszu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy oraz opłatę za udział należy przesłać nie później niż 31.03.2019 r.

Więcej informacji i harmonogram obchodów na stronie Akademii Pomorskiej pod linkiem