Centrum Edukacji i Kultury wyremontowało budynek w miejscowości Domaradz.Przypomnijmy, że umowa na wykonanie prac remontowych została podpisana 30 czerwca 2017 roku z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.  W zakres robót wchodził gruntowny remont budynku. Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 67 000 zł.

To jeszcze nie koniec inwestycji w Domaradzu. – Już wkrótce w ramach wyposażenia zostaną zakupione m.in. sprzęt multimedialny, meble, sprzęt nagłaśniający, czy scena przenośna – wylicza Grzegorz Gurłacz, dyrektor CEiK. W ciągu kilku najbliższych tygodni mieszkańcy będą w pełni mogli korzystać z odnowionego i świetnie wyposażonego budynku.