Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację.Treść pisma w formacie PDF: obwieszczenie