zmiana imienia i nazwiska

KLAUZULA REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA-przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW I UWAG DO PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z INFORMACJĄ O OGRANICZENIU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

klauzula informacyjna dla gmin – dowody osobiste