zmiana imienia i nazwiska

KLAUZULA REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA-przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie w zwiazku z ustawą

klauzula informacyjna dla gmin – dowody osobiste