Zakład Gospodarki Komunalnej w październiku ubiegłego roku wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem w sprawie budowy „lewoskrętu” w miejscowości Sąborze – z drogi krajowej do Paprzyc i Warblewa. Intencją wniosku była konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na wskazanym odcinku drogi krajowej.

Poniżej prezentujemy odpowiedź w tej sprawie.