W dniu 21 września 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Damnica odbyło się oficjalne przekazanie dla OSP wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Damnica zakupiła sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 35 897,97 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 35 539,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 358,97 zł.

Zakupiono nosze typu deska, piłę ratowniczą, poduszki pneumatyczne wraz z butlami, zestawy podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji.

Przekazane wyposażenie wzmocni siłę jednostki OSP , a jednocześnie poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Damnica realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

1 2a